KRÓLOWA/GAZDŹINA PODHALA
VIRGIN MARY QUEEN OF HEAVEN


INTERNET AVE!

holyrosary.me  |  holyrosary.me♪♫♪♫...   Matko Boska Ludzmierska - Nieszpory Ludzmierskie ♪♫♪♫...
  


Matka Boska Ludzmierska - Ogrody
Matka Boża Ludźmierska, Gaździna Podhala - Królowa Podhala
Virgin Mary, Queen of the Podhale
 

26/II/2007
O Matko Bosko Ludźmiersko Jakie Piekne Twoje Ogrody
 Andrzej Świętek - Ksiega Wpisów
O Queen of the Podhale, What Beautiful Gardens You Have
Andrzej Świętek - Visitor's Book

W Ogrodzie Maryi
  DODATEK/ADDITION: Nasz Dziennik 26/II/2007
W ogrodzie Maryi. "Wszelki wysiłek jest przez Boga ceniony; im większy wysiłek ku dobremu, tym większa zasługa" - to słowa Anielki Budkówny
In Virgin Mary's Garden. "All the attempts are cherished by God, the more attempts toward good, the better the reward." - said by Anielka BudkównySerce
27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Cudowne Serce w Śniegu (Symbol Milosci, Wiary, Nadzieji Niepokalanej i Najświetszej Maryji Panny i Jezusa) 
Miracle Heart in the Snow (Symbol of Love, Hope, Devotion to the Sacred Heart of Mary and Jesus)

Serce
27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie
, Polska
Cudowne Serce w Śniegu Miracle Heart in the Snow

Serce
27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie
, Polska
Cudowne Serce w Śniegu, Widoczna Figurka Matki Boskiej, Kościól Matki Bożej Bolesnej - Parafia Rzymsko-Katolicka
Miracle Heart in the Snow, Visible Statue of Virgin Mary, Roman Catholic Church


27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie
, Polska
Cudowne Serce w Śniegu, Widoczna Figurka Matki Boskiej, Kościól Matki Bożej Bolesnej - Parafia Rzymsko-Katolicka
Miracle Heart in the Snow, Visible Statue of Virgin Mary, Roman Catholic Church

 

 

27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Cudowne Serce w Śniegu, Widoczna Figurka Matki Boskiej, Kościól Matki Bożej Bolesnej - Parafia Rzymsko-Katolicka
Miracle Heart in the Snow, Visible Statue of Virgin Mary, Roman Catholic Church


27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Cudowne Serce w Śniegu, Widoczna Figurka Matki Boskiej - Parafia Rzymsko-Katolicka
Miracle Heart in the Snow, Visible Statue of Virgin Mary, Roman Catholic Church

Serce
27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie
, Polska
Cudowne Serce w Śniegu, Widoczna Figurka Matki Boskiej - Parafia Rzymsko-Katolicka
Miracle Heart in the Snow, Visible Statue of Virgin Mary, Roman Catholic Church

Serce
27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie
, Polska
Cudowne Serca, Widoczne Serca w Figurce, Płocie i Drzewie
Miracle Hearts, Visible Hearts in the Statue, Fence and the Tree

Serce
27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie
, Polska
Cudowne Serca
Miracle Hearts


27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Cudowne Serca, Widoczne Serca w Figurce, Płocie i w Drzewie
Miracle Hearts, Visible Hearts in the Statue, Fence and the Tree


27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Cudowne Serca, Widoczne Serca w Figurce, Płocie i w Drzewie
Miracle Hearts, Visible Hearts in the Statue, Fence and the Tree


27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Cudowne Serce w Śniegu Miracle Heart in the Snow


27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Cudowne Serce w Śniegu Miracle Heart in the Snow
 
 

27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Cudowne Serce w Śniegu Miracle Heart in the Snow


Serce
27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Polski
Cudowne Serce w Śniegu, Świadek z Rożańcem Świętym - Andrzej Świętek
Miracle Heart in the Snow, Witness
with Holy Rosary - Andrzej Świętek
Święty Rózaniec to mój skarb na wieki (Andrzej Franciszek Świętek)


27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Cudowne Serce w Śniegu,
Rożaniec
Miracle Heart in the Snow,
Holy Rosary

Serce
27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Cudowne Serce w Śniegu, Świadek Jacek Blaszynski
Miracle Heart in the Snow, Witness Jacek Blaszynski


27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Cudowne Serce w Śniegu Miracle Heart in the Snow

Serce
27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie
, Polska
Cudowne Serce w Śniegu, Świadkowie - Polska Straż Graniczna
Miracle Heart in the Snow, Witnesses - Polish Border Patrol

Serce
27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj.  Małopolskie, Polska
Cudowne Serce w Śniegu, Świadkowie - Myśliwi
Miracle Heart in the Snow
, Witnesses - Animal Hunters

Serce
27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Cudowne Serce w Śniegu  Miracle Heart in the Snow

Krotki Film   Short Movie


27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Polska Straż Graniczna/
Andrzej Franciszek Świętek
Polish Border Patrol/Andrzej Franciszek Świętek27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Figurka Matki Bożej - Przez Maryję Do Jezusa Z Wdzięczności Na Tysiąclecie Chrztu Polski 966-1966
Virgin Mary Statue - Through Mary to Jesus, Thankful for One Thousand Anniversary of Christening of Poland 966-1966


27-28/II/2007 - Podczerwone, 34-470, woj. Małopolskie, Polska
Polska Straż Graniczna i slady chamowania samochodu jak ich zatrzymywalem zeby zobaczyli Cud!

Polish Border Patrol car breaking prints how much they put preasure when I stopped them to show them the Miracle!

 Serce
2/III/2007 - Ludzmierz, woj. Małopolskie, Polska
Cudowna Studźieńka - Matka Boska Ludźmierska Gazdźina Podhala
Miracle Well - Queen of Podhale, Poland

Serce

26/II/2007 - Ludzmierz, woj. Małopolskie, Polska 
WITAJACA MODLITWA DO BAZYLIKI MNIEJSZEJ W LUDŹMIERZU
(...) "Wiem, że każdego dnia gromadzicie się tu (...) aby oddwać Jej opiece wszyskie sprawy Kościoła i następcy św.  Piotra
(...) Dziękuję wam za to ogromne dzieło  modlitwy
(...) Bardzo jej potrzebuję i nadal was o nią proszę"
LUDŹMIERZ, 7 CZERWCA 1997 JAN PAWEŁ II


Matko Bosko Ludźmiersko
muzyka: Andrzej Knapczyk-Duch
słowa: Zofia Truty


Matko Bosko Ludźmiersko
i Królowo Janielsko!
Hej! Podhola Gaździno,
hej! nad ludzkom rodzinom
cuwoj stale.

Zytosiewno, Majowo,
Śniezno i Rózańcowo.
Hej! Kozde miano Twoje
hej! napełnio spokojem
ludzkie serca.

Jasne słonko, kie wstaje
telo ciepła nie daje,
hej! jak Twoje spojrzenie
hej! na syćko storzenie
na tym świecie.

Scyrze Tobie ufome
i ze serca pytome;
hej! opiekuj sie nami,
hej! nie gordź górolami,
bo my Twoi.

Boś nos sama wybrała,
nad Dunajcem ostała,
hej! bo juz przed wiekami
hej! słynyna cudami
i łaskami.

Twoje serce Matcyne
znajom syćkie dziedziny.
Hej! Syroko po świecie
hej! Twój hyr sie juz niesie
i cześć Twoja.


Modlitwa Różańcowa
Pani Ludźmierska, Królowa Różańca, z głebi mojego serca dziękuję za matczyną opiekę nade mną i wszystkimi Twymi dziećmi. W czasie nasze ziemskiej pielgrzymki prowadzisz nas do Jezusa i uczysz kontemplować Jego oblicze.
Zapraszasz mnie do różańcowej szkoły modlitwy, by wzrastać w miłości do Boga i ludzi. Odsłaniasz przede mną tajemnice życia, śmierci i zmartwychwstania Twego Syna i wskazujesz zdroje łaski, obecne w sakramentach Kościoła.
Przyjmi moją wdzięczność za różaniec, modlitwę w której blaski i cienie codzienności nabierają sensu i wartości w rozważanych tajemnicach zbawienia. Przez Twe maciarzyńskei dłonie powierzam Panu moje radości troski i nadzieje.
Gaździno Podhala, obiecuję czerpać z duchowego bogactwa modlitwy, jakim jest różanicec. Apostolskim świadectwem pragnę rozpalać serca sióstr i braci oraz dołożyć starań, by w mojej rodzinie i parafii modlitwa różańcowa była drogocennym skarbem.  W ten sposób z Tobą, Maryjo, pragnę doświadczyć głębi chrześciajańskiego życia w Bogu. Amen

Imprimatur:
Kuria Metropolitalna Kraków

W Rozancowej Szkole Maryi


Maryja - Przewodniczka
"Maryja jest niezawodną Przewodniczką, różaniec zaś nie zastąpioną pomocą, jak mapa i kompas w czasie rejsu." W Rożańcowej Szkole Maryi
"Mary is the
undisputed Leader, Holy Rosary is an aid, like a map and compass during journey." In Mary's Holy Rosary School

Maryja prosi o Jerycha Rózancowe
Nasz Dziennik 26/II/2007
 
Maryja prosi o Jerycha Różańcowe.
Virgin Mary is asking for Holy Rosary Prayers.
 

"Trwajcie mocni w wierze"... Niech te słowa Ojca Świętego Benedykta XVI będą inspiracją do coraz większej modlitwy, i to modlitwy różańcowej.
Podczas zawirowań i burz na całym świecie powinniśmy pamiętać, że "zwycięstwo przychodzi przez wiarę i modlitwę, które są potężną siłą oddziałującą na historię narodów...". Nasza modlitwa różańcowa, niesiona przed Najświętszy Sakrament, jest tak jak niezliczona ilość kropelek wody tworzącej strumień wielu modlitewnych serc rozlewających się na cały świat.

 

 

 

 

Obecny czas wzywa nas do odrodzenia naszych rodzin, szacunku dla każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, przemiany naszych serc i umysłów, miłości i jedności. Wówczas Chrystus w swej dobroci i miłosierdziu będzie królował w sercach wszystkich Polaków - "Deus caritas est".
Podejmując zachętę księdza biskupa Romana Marcinkowskiego, krajowego opiekuna duchowego Legionu Maryi, pamiętając o wezwaniu św. Pawła do modlitwy za rządzących, podejmujemy nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem - za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w następujących intencjach:
1. Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.
2. O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła.
3. Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.
4. O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.
5. O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.
6. O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.

Trwanie z Różańcem w dłoniach na modlitwie będzie naszym zobowiązaniem i jednością ze sługą Bożym Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który pokładał wielką nadzieję w Matce Bożej i w modlitwie różańcowej, będącej ratunkiem dla błądzących dusz całego świata.
Proponujemy, aby każdego miesiąca w okolicy świąt Maryjnych: 1 I - Świętej Bożej Rodzicielki, 2 II - Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej, 25 III - Zwiastowania Pańskiego, 26 IV - Matki Bożej Dobrej Rady, 3 V - NMP Królowej Polski, 7 V - Matki Bożej Pośredniczki Łask, 13 V - Matki Bożej Fatimskiej, 24 V - NMP Wspomożycielki Wiernych, 28 V - NMP Matki Kościoła, 31 V - Nawiedzenia NMP, 16 VI - Niepokalanego Serca NMP, 27 VI - Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 16 VII - Matki Bożej Szkaplerznej, 15 VIII - Wniebowzięcia NMP, 26 VIII - NMP Częstochowskiej, 8 IX - Narodzenia NMP, 7 X - Matki Bożej Różańcowej, 16 XI - Matki Bożej Ostrobramskiej, 8 XII - Niepokalanego Poczęcia NMP, oraz w pierwsze soboty miesiąca zorganizować 7-dobowe Jerycho Różańcowe.
Do rozważań, modlitwy i medytacji w trakcie adoracji niech posłuży "Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" św. Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz modlitewnik "Różańcowe Jerycha" ks. Józefa Orchowskiego.
Prośmy Matkę Bożą, by wyjednała nam łaskę zrozumienia Bóstwa Jezusa. Maryja, Nauczycielka i Wychowawczyni Zbawiciela, niech wyjedna nam moc Ducha Świętego, abyśmy stawali się umiłowanymi dziećmi Boga, poznawali Go i kochali, byśmy stawali się coraz bardziej solą ziemi i światłem świata. Prośmy o łaskę odnowy ducha Narodu i jedności w Ojczyźnie. Czcząc Niepokalane Serce Maryi, praktykując nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, zbliżymy się do Jej Syna, którego tak bardzo potrzebuje dzisiejszy świat. Maryja prosi o Jerycha.
W maju bieżącego roku obchodzić będziemy 90. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Aby sprostać Jej prośbom, podążajmy Maryjną drogą, trwając na modlitwie do Jezusa.


Teresa Bazylko-Boratyn,
rzecznik prasowy Legionu Maryi

Modlitwa różancowa jest moją siłą, Tak jak wieża broni obozu, tak pokora chroni czsystości serca." (św. Antoni)

"Poprzez tę modlitwę rozwijamy się, wzrastamy i poznajemy nowe horyzonty. Różaaniec jest modlitwą bardzo pożyteczną o ile jest właściwie odmawiany" (św. Franiczek Salezy)

"Nigdy duza goliwa w codziennym odmawianiu Różańca św. nie będzie herytycka lu oszukana przez szatana: to jest twierdzenie, które podpisuję swoją krwią" (św. Luwdig Grignion de Montfort). 

"Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek twj modlity. Za pomocą Różańca św. zwycieężone zostały herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystośc, poondato obronione duze przeciw wszelkim zasadzkom szatana." (św. Jan Bosco)

"Kochaj Maryję z ufnością i proś o co chcesz, a wszystko otrzymasz." (św. Jacek)

"Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce." (św. Jan Bosco)

"Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem." (św. Jan Vianney)

"Nie ma w życi problemu, którego by nie można rozwiązac z pomocą Różańca." (s. Łucja z Fatimy)

"Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu..." (kard. Stefan Wyszyński)

"Szczególnie zadbajmy o to, by przywrócić w domach rodzinny piękny, stary zwyczaj kończenia dnia wspólnym Różańcem." (kard. Stefan Wyszyński)

Modlitwa, którą ukochałem, Rozważania różańcowe (Jan Paweł II)

"Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do zmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili
i czynili pokutę za grzechy. Chcę, aby zbudowano tu kaplicę ku mej czci "
13 październik 1917 - Matka Boża Fatimska

Obietnice Różańca Świętego

obietnice Różańca Świętego - obietnice będące treścią tzw. objawienia prywatnego bł. Alana de Rupe.

Obietnic tych jest piętnaście, tyle ile pierwotnie (przed zmianą dokonaną przez papieża Jana Pawła II 16 października 2002 r.) było tajemnic Różańca. Oto one:

 1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca Św. otrzyma wyjątkowe łaski.
 2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do podążania rzeczy wiecznych.
 5. Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie Różańca nie zginie.
 6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca - nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w od ma wianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca Świętego.
 10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

 

Polski"Odmawiaj Rózaniec codziennie...
Módl się, módl się bardzo dużo i pokutuj za grzeszników...
Ja jestem Matką Rózanca.
I tylko Ja będe Ci mogła pomóc.
...Na końcu Moje Niepokalane Serce zatryumfuje."

Matka Boża z Fatimy

English"Say the Rosary every day...
Pray, pray a lot and offer sacrifices for sinners...
I'm Our Lady of the Rosary.
Only I will be able to help you.
...In the end My Immaculate Heart will triumph."

Our Lady at Fatima

 

O Gaździnie Podhala opowiada średniowieczna legenda pochodząca z roku ok. 1400:
Węgierski kupiec, handlujący winem, jechał na jarmark do
Nowego Targu. Na ludźmierskich bagnach i torfowiskach zaskoczyła go noc. Kiedy zaczął się modlić, wzywając Boga na pomoc, ujrzał otuloną w złocisty obłok postać uśmiechniętej Pani. Zachęcała go do podjęcia jeszcze jednej próby wydostania się z grzęzawiska. Wtem konie niespodziewanie nabrały sił i kupiec wyprowadził wóz na trakt. Jechał, prowadzony przez świetlistą postać, która przywiodła go przed kościół w Ludźmierzu. Zrozumiał, że jest to Matka Boża. Kiedy chciał uklęknąć i podziękować, zjawa zniknęła, a w miejscu gdzie klęczał, zaczęło bić źródełko. Kupiec złożył śluby, że przyniesie do kościoła figurkę podobną do Tej, którą spotkał. Złożone śluby widać spodobały się Bogu, bo obdarzył figurkę i wodę ze źródła cudownymi właściwościami

Spełnione Ślubowanie
Historia o dziejach fundacji kościoła i słynacej łaskami statui Matki Bożej w Ludźmierzu w folklorze słownym należy do typowych wątkow opowiadających o poczatkach "miejsca świetego". Jednym z jego wariantow jest własnie pojawianie się wizerunku lub światyni ufundowanych jako wotum dziękczynne. Fundacji takiej dokonuje zwykle człowiek w jakimś dramatycznym momencie życia. Ten sam wątek występuje także powszechnie poza Karpatami. W zaprezentowanej legendzie został podany jeden z wariantów relacji o początkach ludźmierskiego sanktuarium. W takiej np. formie zapisano go między innymi w opracowaniu ks. Alejzego Fridricha pt. "Historye cudownych obrazów Najswiętszej Maryi Panny w Polsce", t.2, Kraków 1904.

 

Uroczystość Najśw. Panny Śnieżnej Dnia 5 Sierpnia. W czwartym wieku za szasów Papieża Liberyusza, żyli w Rzymie pobożni, boagaci małżonkowie, którzy nie mając potomstwa, postaniwili całą swą majętność ofiarować Najśw. Pannie. Modlili się więc gorąco o światłość z nieba, w jakibly sposób to p ragnienie swoje mogli do skutku przyprowadzić? Aż oto we śnie odbierają wiadomość, by w Rzymie, na tem wzgórzu, ktroe rano śniegiem przykryte znajdą, kościoł wystawili ku czci Najśw. Bogarodzicy. Oznajmili to Papieżowi, ktróry im łatwo uwierzył, bo i sam tej nocy podobne miał objawienie. Było to przed dniem 5 sierpnia, w którym to czasie największe upały w Rzymie bywają. Gdy równocześnie dano znać Papieżowi, że na jednem wzgórzu miasta śnieg spadł w nocy i pokrył szczyt pagórka, udał się tamże w uroczystej procesyi poświęcił węgielny kamień pod kościół, który wspomniani małżonkowie własnym kosztem wystawili. Kościół ten po dziś dzień należy do najpiękniejszych w Rzymie (...).
Ks. Fridrich, Alojzy T. J. Historye Cudownych obrazów NAJŚW. P. MARYI W POLSCE, Tom Trzeci. 1908.
 

24/1/2007 - Garfield, NJ USA Polski Twarz na Niebie English Face in the Sky ^

 

web tracker


Polski ŚCIĄGNI OJCOWIZNE (ZIP 7MB)


 


holyrosary.me